THE          PROJECT 

V'ice bay yon solisyon inovatè a de nan obstak ki pi akablan Ayiti a:

1. Chomaj masiv, ki afekte 70% nan popilasyon an

2. Kriz sante nan tout peyi a, sa ki lakòz vitamin ak pwoteyin defisyans

Nan yon sèl ane ...

Nou te pèfeksyone fòmilasyon vitamin V'ice a, nou te fèt ak bati prototip V'ike, e nou te louvri premye sant nou an nan Pòtoprens, kapital Ayiti ak vil ki pi pòv yo. Rèv nou se ke nan lespas 5 an, V'ice ap bay sipleman vitamin dirab a plis pase 5 milyon timoun ak granmoun chak ane.

V'ICE AN AKSYON

Don ou pral bay yon jenn gason ki gen risk opòtinite pou travay endepandan kòm yon mikwo franchiz. V'ike inovatè a ofri transpò ak distribisyon pi laj nan dlo pwòp glas kale nou yo, garnitur, ak V'bars nan lekòl yo ak franchiz kay pou okazyon.

Lari V'IKE

DISTRIBISYON

Your donation will give an in need  Haitian male with or without a High School Degree the opportunity to be self employed as a micro-franchisee by giving them a  V'ike and V'iceBox to transport  and sell V'ice and V'bars at Haitian markets and workplaces. They will also use their V'ikes to transport our clean water shaved ice, toppings and V'bars to our schools and home distributors.

PIBLIK AK PRIVE

LEKSL

Don ou pral kreye opòtinite travay endepandan inik pou jèn fanm nan vann V'ice ak V'bars. Nou pral ba yo bwat V'ice ki fèt an Ayiti pou vann V'ice ak V'bars pandan lè lekòl yo bay elèv yo, paran yo, ak pwofesè yo.

VWAZIN

DISTRIBISYON

Don ou ap bay yon manman ki pap travay opòtinite pou fè lajan lakay li pandan lap pran swen pitit li yo. Ou fè don, epi nou ba yo bwat V'ice ki fèt an Ayiti pou vann V'ice ak V'bars pou tout gwoup laj nan katye yo.

Abònman nan bilten nou an

svflongwhite.png

 2019 - 2024 The Social Ventures Foundation