FÈ YON DIFERANS

Kontribisyon ou enpòtan.

Nou bezwen donatè jenere tankou ou.

Pa Desanm 2020, objektif nou se ogmante $ 250,000. Sa a pral pèmèt nou distribye vitamin

sipleman jiska 2,000 moun an Ayiti chak jou epi bay jiska 50 djòb pou Ayisyen ki pap travay.

Abònman nan bilten nou an

svflongwhite.png

 2019 - 2024 The Social Ventures Foundation